CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, November 18, 2008

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG RESPONDEN

DEMOGRAFI

JantinaJadual dan graf bar diatas menunjukkan bilangan serta pembahagian responden hasil daripada kerja lapangan yang dilakukan. Jumlah keseluruhan responden adalah seramai 45 orang yang tersiri daripada 27 orang lelaki (60%) dan 18 orang perempuan (40%). Ketidakseimbangan pembahagian responden antara lelaki dan perempuan tidaklah bermaksud bahawa kumpulan kami 'bias' atau melebihkan golongan lelaki tetapi adalah disebabkan golongan lelaki lebih mudah untuk didekati dan memberikan kerjasama.


BangsaKumpulan kami telah berusaha untuk memberi keseimbangan dalam pembahagian responden mengikut bangsa. Hasilnya adalah seperti yang tertera dalam jadual dan graf bar di atas. Penduduk di Hulu Selangor majoritinya adalah berbangsa Melayu diikuti oleh Cina, India dan lain-lain. Seperti yang dapat dilihat dalam jadual di atas,responden dari kalangan bangsa Melayu adalah seramai 26 orang iaitu melebihi 50% daripada keseluruhan responden. Namun begitu, terdapat bangsa lain-lain yang turut menetap di Hulu Selangor. Justeru itu,kumpulan kami memutuskan untuk mencari sekurang-kurangnya seorang penduduk yang berbangsa lain-lain iaitu bangsa Sikh.


Tahap PendidikanResponden yang ditemubual oleh kumpulan kami mempunyai latar belakang tahap pendidikan yang pelbagai. Daripada analisis yang dibuat selepas kerja lapangan dilakukan, didapati sebilangan besar daripada responden yang ditemubual mempunyai latar belakang tahap pendidikan SPM/MCE iaitu seramai 21 orang atau 46.7%.


Negeri AsalData di atas menunjukkan taburan negeri asal responden. Memandangkan kajian yang dilakukan di daerah Hulu Selangor yang terletak dalam Negeri Selangor, majoriti responden merupakan penduduk asal negeri Selangor. Namun terdapat juga responden yang berasal dari negeri lain seperti Johor, Pahang, Kelantan,Kedah,Perak dan Pulau Pinang.

0 comments: